گرفتن برای جمع شدن بودند قیمت

برای جمع شدن بودند مقدمه

برای جمع شدن بودند